PANTEON GÓRNOŚLĄSKI – BADANIA NAUKOWE/
PANTEON GÓRNOŚLĄSKI – BADANIA NAUKOWE

Konferencja

Konferencja pt. „Śladami przeszłości Górnego Śląska. Podsumowanie prac projektowych” odbyła się 26 maja 2021 roku o godz. 10.00. Wydarzenie było transmitowane w serwisie YouTube na kanale „Uniwersytet Śląski” oraz na fanpage’u Wydziału Teologicznego UŚ.

 

Program

10.00–10.30 – wystąpienia inauguracyjne

10.30–10.50 – dr Andrzej Sznajder (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach) – Ks. Franciszek Blachnicki i Tadeusz Jedynak – dla Śląska, dla Polski

10.55–11.15 – ks. dr Mariusz Trąba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Duszpasterze śląscy wobec problemów społecznych i narodowych w XX wieku. Skomplikowane drogi życia ks. biskupa Teodora Kubiny (1880-1951) i ks. Tomasza Reginka (1887-1974)

11.20–11.40 – dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Edukacja regionalna na przykładzie województwa śląskiego – szanse i ograniczenia

11.40-11.50 – przerwa

11.50–12.10 – dr Weronika Pawłowicz (Biblioteka Śląska w Katowicach) – Profesor Irena Bajerowa, pierwsza laureatka nagrody Lux ex Silesia

12.15–12.35 – ks. dr hab. Henryk Olszar, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Matka Ewa Tiele-Winkler i Helena Hoffmann jako przykład zaangażowania społecznego kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku

12.40–13.00 – mgr lic. Aleksander Skrzyś (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Ewangeliccy prekursorzy ekumenizmu na Górnym Śląsku

13.05–13.25 – ks. dr Tomasz Chrzan (Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka w Bielsku-Białej) – Jan Wałach – Reymont górali śląskich

13.30–13.50 – dr hab. Halina Dudała, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Rabin Jacob Cohn – szkic do biografii

13.55 – ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

100-lecie powstań śląskich - logo

BENEFICJENT

logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Projekt realizowany z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu DIALOG w projekcie pt. „Panteon Górnośląski – badania naukowe”. Grant został zrealizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 2019–2021 (0303/DLG/2018/10).