PANTEON GÓRNOŚLĄSKI

O projekcie

Powstanie Panteonu Górnośląskiego w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach jest odpowiedzią na zapotrzebowanie obiektywnego i rzetelnego przekazu historycznego, obejmującego ważne postacie z dziejów regionu, które łączą jego mieszkańców w myśleniu o teraźniejszości i przyszłości Śląska. Ich biogramy są bezpośrednio powiązane z nurtem wydarzeń historycznych ostatniego stulecia w skali całego kraju. W Katowicach i regionie nie istnieje placówka o podobnym charakterze.

 

Głównym celem projektu jest utworzenie w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr kulturowych i historycznych Górnego Śląska z użyciem innowacyjnych rozwiązań, polegających na wdrożeniu nowoczesnych technologii, pobudzających wyobraźnię i pozwalających na dotarcie do „nowego” odbiorcy. Panteon Górnośląski powinien ukazywać bogactwo kulturowo-społeczne Ziemi Śląskiej – cennej cząstki Rzeczypospolitej. Opowieść o ostatnich stu latach jej historii napisana zostanie poprzez przybliżenie życia i osiągnięć najważniejszych postaci „stąd”, związanych z przestarzeniami administracji i polityki, nauki i szkolnictwa, kultury i sportu, przemysłu, świętości i Metropolii Katowickiej (Górnośląskiej), stojących wobec wyzwań totalitaryzmów, laureatów nagrody „Lux ex Silesia”. Projekt ten ma na celu otwarcie i uspołecznienie katowickiej Archikatedry przez dodanie do jej podstawowej funkcji, jaką jest kult religijny, walorów edukacyjnych i wychowawczych. Chodzi także o zwiększenie atrakcyjności i różnorodności dostępu do dóbr kultury i historii Górnego Śląska oraz atrakcyjności turystycznej Katowic i regionu, nadto umożliwienie mieszkańcom miasta i okolic spędzania w ciekawy sposób czasu wolnego, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o dziejach i sławnych postaciach regionu. Nie bez znaczenia jest również zagospodarowanie podziemi świątyni, która jest jedyną katedrą, zaprojektowaną w międzywojennej Polsce.

 

Projekt Panteon Górnośląski – badania naukowe realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w okresie od 22.02.2019 do 21.02.2021 (0303/DLG/2018/10).

100-lecie powstań śląskich - logo

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Teologiczny UŚ
Instytut Historii
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach
Instytut Pamięci Narodowej
w Katowicach

PATRONAT

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości