PANTEON GÓRNOŚLĄSKI – BADANIA NAUKOWE/
PANTEON GÓRNOŚLĄSKI – BADANIA NAUKOWE

O projekcie

Przygotowany „Leksykon Panteonu Górnośląskiego” będzie sprzyjać postawieniu diagnozy odnośnie do aktualnego zaangażowania ludzi w różnych dziedzinach życia. Projekt ważny jest w perspektywie edukacji, aktywizacji, integracji zwłaszcza młodego pokolenia, związanego z Górnym Śląskiem. Nasi autorzy – poprzez czas i przestrzeń, które określają człowieka, daty i miejsca pokazali wyjątkowość Górnego Śląska, który stworzył lub przyciągnął wyjątkowych ludzi. To oni zobaczyli wielkie horyzonty i wielki świat. Ponadto Autorzy biogramów zapewne przyczynią się do podniesienia świadomości historycznej i rozwoju kulturalnego w tej części Polski – ks. dr hab. Henryk Olszar, prof. UŚ, redaktor „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego”

 

Założenia projektu:

 • ogólne: pokazanie wyjątkowości Śląska oraz podniesienie świadomości historycznej i rozwoju kulturalnego w tej części Polski;
 • naukowe: stworzenie zaplecza merytorycznego dla młodego pokolenia oraz wniesienie wkładu intelektualnego dla Instytucji Kultury Panteon Górnośląski;
 • społeczne: stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych oraz zwiększenie rozpoznawalności polskiej nauki.

 

Czas realizacji: luty 2019 – sierpień 2021 (z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju czas trwania projektu został przedłużony z 24 na 30 miesięcy).

 

Uczestnicy projektu:

 • specjaliści właściwych sobie dziedzin nauki;
 • doświadczeni praktycy, obeznani w biografistyce (przedstawiciele następujących dyscyplin: filozofia, socjologia, historia, pedagogika, muzykologia, hagiografia, prawo, politologia);
 • przedstawiciele lokalnych samorządów, przedsiębiorczości, stowarzyszeń obywatelskich;
 • doktoranci i młodzi badacze, którzy poprzez uczestnictwo w projekcie uzyskali możliwość dostępu do kreowania przedsięwzięć badawczych mających najwyższy walor naukowy i doniosłość praktyczną.

 

Etapy działań projektowych:

 • luty–grudzień 2019: przygotowanie biogramów (w tym kwerenda w całej Polsce, w Niemczech i Włoszech);
 • listopad 2019: konferencja naukowa „Obraz powstań śląskich i plebiscytu w edukacji, historiografii, kulturze i przestrzeni publicznej”;
 • grudzień 2019 – grudzień 2020: prace redakcyjne nad „Leksykonem Panteonu Górnośląskiego”, red. Henryk Olszar, Aleksandra Kłos-Skrzypczak;
 • styczeń 2021: publikacja „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego” (1056 stron, 158 biogramów, 46 osób przygotowujących biogramy i redaktorzy; tłumaczenia streszczeń biogramów na język angielski i niemiecki);
 • maj 2021: publikacja tzw. pakietu edukacyjnego „Śladami przeszłości Górnego Śląska”;
 • maj 2021: konferencja naukowa „Śladami przeszłości Górnego Śląska”.

 

Projekt realizowany z funduszy Ministerstwa Nauki i Edukacji w ramach programu DIALOG w projekcie pt. „Panteon Górnośląski – badania naukowe”. Grant został zrealizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 2019–2021 (0303/DLG/2018/10).

100-lecie powstań śląskich - logo

BENEFICJENT

logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Projekt realizowany z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu DIALOG w projekcie pt. „Panteon Górnośląski – badania naukowe”. Grant został zrealizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 2019–2021 (0303/DLG/2018/10).