PANTEON GÓRNOŚLĄSKI – BADANIA NAUKOWE/
PANTEON GÓRNOŚLĄSKI – BADANIA NAUKOWE

uczestnicy

W pracach projektowych biorą udział 42 osoby. Każdemu z uczestników, wraz z rozpoczęciem projektu, przydzielone zostały biogramy osób zasłużonych dla Śląska.

 

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. dr hab. Damian Bednarski

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Hanna Bijas

Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Ks. dk. Krzysztof Brejza

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach

Ks. mgr lic. Tomasz Chrzan

Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka w Bielsku-Białej

Dr hab. Halina Dudała, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Adam Dziuba

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Dr hab. Adam Dziurok

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ

Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Piotr Greiner

Archiwum Państwowe w Katowicach

Dr hab. Zbigniew Hojka, prof. UŚ

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, prof. UŚ

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. dr Wojciech Kamczyk

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Marta Kasprowska-Jarczyk

Biblioteka Śląska w Katowicach

Mgr Barbara Kołodziej

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Mariola Kozubek

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Maria Kycler

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Mgr Eliza Lubojańska

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Gabriela Łącka

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Ewa Mrokwa

Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Mgr Agata Muc

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Wanda Musialik

Politechnika Opolska w Opolu

Ks. dr hab. Henryk Olszar, prof. UŚ

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Weronika Pawłowicz

Biblioteka Śląska w Katowicach

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. mgr lic. Szymon Resiak

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Sebastian Rosenbaum

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. mgr Adam Sekściński

Kuria Archidiecezji w Katowicach

Mgr Ewa Sąsiadek

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Jacek Siebel

Muzeum Historii Katowic

Mgr lic. Aleksander Skrzyś

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Wojciech Schäffer

Archiwum Archidiecezji w Katowicach

Ks. dr Daniel Szlachta

Katolicki Uniwersytet Lubelski – Metropolitarne Seminarium Duchowne w Lublinie

Dr Andrzej Sznajder

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Bogusław Tracz

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Ks. dr Mariusz Trąba

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Bogumiła Warząchowska

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

100-lecie powstań śląskich - logo

BENEFICJENT

logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Projekt realizowany z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu DIALOG w projekcie pt. „Panteon Górnośląski – badania naukowe”. Grant został zrealizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 2019–2021 (0303/DLG/2018/10).