PANTEON GÓRNOŚLĄSKI

uczestnicy

W pracach projektowych biorą udział 42 osoby. Każdemu z uczestników, wraz z rozpoczęciem projektu, przydzielone zostały biogramy osób zasłużonych dla Śląska.

 

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. dr Damian Bednarski

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Hanna Bijas

Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Ks. dk. Krzysztof Brejza

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach

Ks. mgr-lic. Tomasz Chrzan

Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka w Bielsku –Białej

Dr hab. Halina Dudała

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Adam Dziuba

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Dr hab. Adam Dziurok

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Dr hab. Maciej Fic

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Agnieszka Gołda

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Katowicach

Dr hab. Piotr Greiner

Archiwum Państwowe w Katowicach

Dr hab. Zbigniew Hojka

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. dr Wojciech Kamczyk

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Marta Kasprowska-Jarczyk

Biblioteka Śląska w Katowicach

Mgr Barbara Kołodziej

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Mariola Kozubek

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Lech Krzyżanowski

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Maria Kycler

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Mgr Eliza Lubojańska

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Gabriela Łącka

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Ewa Mrokwa

Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Mgr Agata Muc

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Wanda Musialik

Politechnika Opolska w Opolu

Dr hab. Henryk Olszar

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Weronika Pawłowicz

Biblioteka Śląska w Katowicach

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. mgr-lic. Szymon Resiak

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Sebastian Rosenbaum

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Dr Lucyna Sadzikowska

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Katowicach

Ks. mgr Adam Sekściński

Kuria Archidiecezji w Katowicach

Mgr Ewa Sąsiadek

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Jacek Siebel

Muzeum Historii Katowic

Mgr Aleksander Skrzyś

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Wojciech Schäffer

Archiwum Archidiecezji w Katowicach

Ks. dr Daniel Szlachta

Katolicki Uniwersytet Lubelski – Metropolitarne Seminarium Duchowne w Lublinie

Dr Andrzej Sznajder

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Dr hab. Katarzyna Tałuć

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Katowicach

Dr Bogusław Tracz

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Ks. dr Mariusz Trąba

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Bogumiła Warząchowska

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

100-lecie powstań śląskich - logo

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Teologiczny UŚ
Instytut Historii
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach
Instytut Pamięci Narodowej
w Katowicach

PATRONAT

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości